مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ج- مقررات كالاي همر اه مسافر

ماده 11- مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق فرودگاه‌ها يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي‌شوند، اعم از ايراني و يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند.

تبصره- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يك سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تاييد سازمان برسد، مي‌توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كار خود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.

ماده 12- مسافراني كه مستقيماً از طريق منطقه، از كشور خارج مي‌شوند، مجازند كليه كالاها (به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي يا قانوني) را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد، بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.

تبصره- خروج اشياي عتيقه، كتاب‌هاي خطي و قديمي، آثار فرهنگي اصيل و انواع سكه مجاز نيست.

ماده 13- كالاي همراه مسافراني كه قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط كشور سفر نمايند مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات كشور خواهد بود.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.