مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

الف- ورود كالا به مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 2- ورود هر نوع كالا به هر يك از مناطق مجاز است به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور (كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد) ممنوع، يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي‌شود.

تبصره- ورود كالا با مبدا ساخت اسراييل به منطقه غيرمجاز مي‌شود.

ماده 3- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه را براي ثبت آماري گمركي به وزارت بازرگاني و گمرك ايران بفرستد.

ماده 4- ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات انجام مي‌شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است.

تبصره- ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد نمود.

ماده 5- ورود كالا به منطقه از راه‌هاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي‌باشد:

كالاهايي كه از خارج يا ساير نقط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشور، وارد منطقه مي‌شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليت‌هاي زيربنايي (به استثناي وسايل تزييني و مبل) باشند، با تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه‌هاي خدماتي مي‌باشند.

 ماشين‌آلات، مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآلات توليدي، قطعات يدكي ماشين‌آلات توليدي وسايل نقليه سرمايه‌اي (به استثناي اتومبيل سواري وقايق تفريحي) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف مشمول پرداخت هزينه‌هاي خدماتي مي‌باشند.

 كالاهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور، (به استثناي كالاهاي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده) به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي‌گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي‌باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند، صرفاً عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

 ورود كالا به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليد منطقه براي مهلت معين مجاز است. انتقال كالاي مذكور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلي منطقه است و استفاده و نقل و انتقال كالا از اين انبارها بدون اطلاع و كسب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مي‌شود.

 به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري مقرر دارد، ورود كالا از خارج، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي، براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته‌بندي مجدد، تفكيك، درجه‌بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عملايت مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه‌هاي خدماتي تحت نظارت سازمان هر منطقه براساس ارزش كالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي مي‌باشد.

تبصره- كالاهايي كه به منظور تكميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد كشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي‌شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با پرداخت هزينه‌هاي خدماتي مجاز است. مهلت نگهداري اين كالاها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود.

ورود و تخليه كالا در بنادر منطقه كه سازمان منطقه اعلام مي‌دارد، به منظور ترانس شيپمنت و ترانزيت خارجي، با پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است.

 كليه كالاهايي كه از خارج كشور به مقصد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به مقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين اصلي حمل مي‌شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجي موضوع فصل هفتم آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي بوده و در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات انجام خواهد شد.

تبصره- ترانزيت خارجي كالاهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شورايعالي مناطق آزاد مي‌باشد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.