0 امتیاز
28 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
دولت، دولتمردان، مدیران، مسئولان و نمایندگان مجلس در زمانی که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در رسانه ها شعار می دادند بسیار عالی است پس چرا از سال 1388 تاکنون در مورد مشکلات و حق و حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته ها ساکت هستند و سکوت اختیار کرده اند هیچ کاری نمی کنند.
یک نفر مقام مسئول از دولت و مجلس پاسخ بدهد این دو قوه در کشور چه کاره هستند. چرا تاکنون به مشکلات کارمندان و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ کاری نمی کنند و سکوت کرده اند.
دفاع از مشکلات و حق وحقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته ها

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
افزایش 25، 35، 50 و 70 درصدی حقوق کارمندان دولت و...  در سال 99 در رسانه اعلام کردند ولی متاسفانه 15 درصد افزایش یافته است
0 امتیاز
قبل توسط
آیا خون شاغلنی ها رنگین تر بازنشسته ها است؟
واقعا دلیلش را تحقیق و تفحص کنید واقعا چرا کارگران شاغل حدود 6 تا 8 میلیون عیدی میگیرند اما بازنشستگان 1/500 واقعا چرا اینگونه است

سوالات مشابه

...