0 امتیاز
683 بازدید
در بیمه بیکاری توسط
برای کسایی که بانک رفا دارن تا این لحظه بیمه بیکاری واریزی داشته کسی ؟

5 پاسخ

0 امتیاز
توسط
من ملتم واریز نشده
0 امتیاز
توسط
سلام بیمه بیکاری بهمن ماه واریز نشده برام تا الان
توسط
بله متاسفانه هنوز برای بهمن ماه واریز نشده
0 امتیاز
توسط

متاسفانه خیرfrown

0 امتیاز
توسط
نه واریزی نداشتیم
0 امتیاز
توسط
من ملت دارم ولی واریز نشده
توسط
خیر رفاه کارگران واریز نشده

سوالات مشابه

...