0 امتیاز
190k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام و وقت بخیر. نحوه محاسبه دیه سال ۹۹ به چه صورت است؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط

نحوه محاسبه دیه سال ۹۹
نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال
دیه کامل

۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۳/۳۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۳۳۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۳۳۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۶/۶۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۹/۹۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۲۳/۱۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۲۶/۴۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۲۹/۷۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۳۶/۳۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۳۹/۶۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۴۲/۹۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

بک و هفت دهم درصد دیه

۴۵/۹۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۵۶/۱۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۶۲/۷۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۸۲/۵۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۹۹/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سوال شده می 11, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام شش دهم درصد از دیه کامل
توسط
من الان نمیدونم سه دو دهم درصد دیه چقد میشه تو لیس نیس
توسط
25صدم درصد دیه کامل چقدر است
توسط
فک کنم  10560000 تومن میشه(ده میلیون و پونصد و شصت تومن)
توسط
درود ۱۴ درصد از ۵ درصد دیه کامل چقدر میشه؟
توسط
دو سوم دیه کامله چقد میشه
توسط
دوسوم دیه کامل چقدر میشود
توسط
75 صدم درصد دیه کامل چقد میشه
توسط
سه و هشت صدم دیه چقدر میشه؟
توسط
ده درصد شکستگی دماغ دیه اش چقدر میشه؟؟؟
توسط
33.000.000تومان
توسط
کبودی پهلو سمت راست و اسیب دیدگی ساعد دست راست خراشیدگی ارنج دست راست
مورد تصادفی در ماه حرام است
سوال شده اکتبر 8, 2020 در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط مهناز مچ دست شکسته
توسط
بیست پنج صدم درصد دیه کامل چقدر میشه
سوال شده نوامبر 22, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام دستم شکسته دیه اش چقده
توسط
۱۰بخیه روی پیشانی دیه چقدر است؟
توسط
شکستگی پاه راست
سوال شده دسامبر 29, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام دیه شکستگی استخوان بینی
توسط
ديه بلع غذا چقدر است؟
توسط
بنج هشتم از نصف دیه کامل مرد مسلمان چقدر میشود
توسط
نیم.درصد.دیه.کامل.مرد.مسلمان.چقدر.است.ونیم.درصدکل.بدن.مطلع.گردیده.است.چقدر.میشود
توسط
دیه شکستگی کتف سمت چپ
0 امتیاز
توسط
سلام برای دست چپ ۳۴درصد دیه کامل امده نوشته نقص عضو چقدر میشه ممنون
0 امتیاز
توسط
سلام خسته نباشید مسخواستم بدونم‌دودهم دیه کامل سر چقدرمیشود

سوالات مشابه

...