0 امتیاز
39 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
تقاضای پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی

 از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی درخواست می‌شود مانند صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان این سازمان با هر مبلغ مستمری وام‌هایی با سود اندک در نظر بگیرند تا به حل مشکلات معیشتی آنان کمک دیگری شده باشد.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 62 بازدید
...