0 امتیاز
139 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۸ درصدی متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

از پایان سال ۱۳۹۸ تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش ۱۲۰ درصدی به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱۳۸ درصدی به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

و این در حالی است که متاسفانه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 1392 الی 1399/ 10 الی 15 درصد افزایش یافته است.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...