0 امتیاز
1.2k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

با سلام

کارگری که تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ استخدام شده و از اول سال حقوق روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال و پایه سنواتی (سال ۹۸) مبلغ ۲۳۳۳۳ ریال روزانه دریافت میکرده، از تیرماه حقوقش چه فرقی میکند؟؟

روزانه به مبلغ ۶۳۷۰۹۰ میرسد ولی پایه سنواتی همان ۲۳۳۳۳ می ماند. درست است؟؟؟ و از اول مرداد ۹۹ پایه سنواتی وی روزانه ۳۳۳۳۳ میشود؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام، کارگری که از مرداد ۹۸ مشغول به کار شده است از ابتدای ۹۹ مشمول دریافت پایه سنوات نیست بلکه از مرداد ۹۹ مشمول دریافت پایه سنوات است.

در هر حال:

  • در ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد حداقل مزد کارگران ۶۱۱۸۰۹ ریال و پایه سنوات روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال
  • و در تیرماه و بعد از آن حداقل مزد کارگران ۶۳۶۸۰۹ ریال و پایه سنوات روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ ریال تعیین شده است.

برای کارگرانی که از ابتدای ۹۹ مشمول دریافت پایه سنوات هستند در مجموع مزد و پایه سنوات آنان در قبل و بعد از تیرماه تفاوتی ایجاد نمی شود.

سوالات مشابه

...