0 امتیاز
18 بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط
سلام من سال1363به خدمت اعزام شدم,قبل خدمتم تنها153روز سابقه بیمه دارم
تامین اجتماعی شعبه 13 تهران متاسفانه در سال 1385 از من بابت 3 ماه بسیجی و 26 ماه خدمت سربازی در سابقه بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی پول گرفته است چرا؟
شماره بیمه 14552256
شماره مستمری : 1001321591
کد ملی : 1531439901

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...