رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و نحوه ساماندهی نیروی انسانی و استخدام در آموزش و پرورش

طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و نحوه ساماندهی نیروی انسانی و استخدام در وزارت آموزش و پرورش (تصویبنامه شماره 10993/ت50510هـ مورخ 2/2/1394 هیأت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می‌گیرند، به ترتیب از (15)، (25)، (35) و (50)‌درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (3)‌ماده یاد شده) از تاریخ 1/7/1394 برخوردار خواهند شد.

2 اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویبنامه در سال 1394 تا میزان (13.500) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می‌شود.

3 اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه در سال 1395 تا میزان (35.000) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی خواهد شد.

4- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال، به دستگاه‌های دیگر معرفی نماید.

5 وزارت آموزش و پرورش صرفاً در قالب ماده (51)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال 1395-1394 و پس از آن، صرفاً بر اساس تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام