ماهنامه افق تعامل- ویژه نامه فضای کسب و کار (نشریه داخلی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی- شماره مسلسل 7، سال دوم، شماره اول، فروردین 1396)

برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید

فهرست مطالب این شماره

- پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

- دکتر روحانی: سال جدید، سال پیشرفت و اشتغال بیشتر برای جوانان خواهد بود

-دکتر جهانگیری: بهبود فضای کسب و کار از اولویتهای دولت یازدهم است

  • سرمقاله:

- بهبود محیط کسب وکار گوهر گمشده رشد اقتصاد ایران / دکتر پرویز محمدزاده

  • گفتگو:

- گفتگو با دکتر داود بهبودی/ وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کشور ریشه در موضع گیری های سیاسی و نهادی دارد

  • مقاله:

- فضای کسب و کار در ایران طی دوره (2017-2011) / ابراهیم جاویدی

- نگاهی به شاخص های «فضای کسب و کار در ایران» به گزارش بانک جهانی / سید حمیدرضا عظیمی

- بررسی عوامل موثر بر محیط کسب وکاراستان آذربایجان شرقی / راضیه زیدی

- آسیب شناسی فضای کسب و کار در ایران / داود ندیم القلندیس

- بن بست در مقررات زدایی / رضا کربالیی

- مقررات زدایی پیشنیاز اولیه در توسعه فضاي کسب و کار / دکتر علی حسن زاده

- تاثیر مالیات بر فضای کسب و کار / سارا طاهر اسکویی، مهدیس رسولی اسکویی

- نگاهی به نقش اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان در بهبود فضای کسب وکار آذربایجان شرقی / شهرزاد محمدخانلی

- کارآفريني و نقش مديريت فرآيند در اصالح و بهبود فضاي کسب و کار و توسعه پايدار / اكبر طلوعيان

- مشاغل و تخصص های آینده / عباس بشیری، کریم عابدینی

- تأثیر فضای کسب و کار بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) / دکتر محمد مهدی برقی اسکویی

- شناسایی و رتبه بندی محرکهای چابکی در کسب وکارهای آینده (بر اساس تکنیک FTOPSIS) / نقی وحید مهدی نیا، فرامرز نوری، غالم رضا بابایی

  • خبر و گزارش:

- گزارشی از نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجانشرقی در سال 1396

- دیدار نوروزی استاندار آذربایجانشرقی از سازمان برنامه و بودجه استان

- گزارشی از همایش توجيهي ارزيابي عملكرد سال 95 دستگاه هاي اجرايي استان

- حضور معاون رئیس جمهور در سمپوزیوم فوالد کشور در تبریز

- گزارش سفر يك‌روزه معاون فني و توسعه امور زيربنايي سازمان برنامه و بودجه کشور به استان آذربايجانش رقي

  • معرفی کتاب

منبع: سایت سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی