بخشنامه احصای اطلاعات وضعیت نیروهای غیررسمی ایثارگر (نامه شماره 138319/150 مورخ 19/8/1399 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

مدیران محترم مناطق

موضوع: احصا اطلاعات وضعیت ایثارگری نیروهای غیررسمی

با سلام و احترام؛

با عنایت به لزوم احصاء اطلاعات وضعیت ایثارگری نیروهای غیررسمی، خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات فایل پیوست و درج در آمار ماهیانه نیروهای غیررسمی دستور اقدام مقتضی صادر نمایند. وضعیت ایثارگری (شامل: فرزند شهید، جانباز، فرزند جانباز، رزمنده، فرزند رزمنده و... همراه با ذکر درصد جانبازی- مدت حضور در جبهه و ... می‌باشد)