استانداری بوشهر قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها را ابلاغ کرد

قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها موضوع: "قانون تفسیر بند "و" ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه" توسط استانداری بوشهر ابلاغ شد.

قانون تبدیل وضعیت ایثارگران | استانداری بوشهر