ابلاغ استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران از سوی استانداری همدان

استانداری همدان قانون تفسیر بند "و" ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه را برای اجرا ابلاغ کرد.