ابلاغ استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران از سوی استانداری خوزستان

استانداری خوزستان قانون تفسیر بند "و" ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه را برای اجرا ابلاغ کرد.