جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور طی احکام جداگانه‌ای برای دو معاونت تخصصی آن سازمان دو سرپرست به شرح زیر تعیین کرد:

- علاءالدین رفیع‌زاده، سرپرست معاونت نوسازی اداری (با حفظ سمت)

- علی جمالی قمی، سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و نظارت (با حفظ سمت)؛

در حال حاضر آقای رفیع‌زاده رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و آقای جمالی قمی رییس امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی است.

پیش از این آقایان علی صفدری و نصرالله ترابی در این سمت‌ها اشتغال به کار داشتند.