ایندکس مطلب

* محمدعلی نجفی:

دولت سازندگی که تمام شد، نوبت به اصلاح طلب ها رسید. اولین رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سید محمد خاتمی، محمدعلی نجفی بود. او در دولت یازدهم، ابتدا به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، اما نتوانست اعتماد بهارستان نشین ها را جلب کند. به این ترتیب، به جای آموزش و پرورش به سازمان میراث فرهنگی رفت. اما بعد از مدتی استعفا داد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده گرفت و از طراحان اصلی طرح اقتصادی بزرگ و مهم دولت یازدهم، یعنی طرح خروج از رکود شد. با این حال، بعد از اینکه مجلسی ها، رضا فرجی دانا را از سمت وزارت علوم استیضاح کردند، حسن روحانی، نجفی را به عنوان سرپرست این وزارت خانه انتخاب کرد. به این ترتیب، نجفی از سمت دبیر هماهنگی استعفا داد. اما در حال حاضر، او به عنوان یکی از گزینه های اصلی دولت تدبیر و امید برای ریاست احیای سازمان برنامه در نظر گرفته شده است.

نجفی از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. البته او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و مهندس موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ در دولتهای موسوی وهاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی از رییس سازمان برنامه و بودجه بود و در ۱۳۸۶ به عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران درآمد.