ایندکس مطلب

* مسعود روغنی زنجانی:

به طور حتم، تنها کسی که بعد از انقلاب، توانست بیشترین مدت را بر صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه بنشیند، مسعود روغنی زنجانی بوده است. زنجانی در کابینه محمدرضا مهدوی کنی، کابینه اول و دوم میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی بر این سمت باقی ماند تا 14 سال سابقه مدیریت سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه خود ثبت کند.البته در حال حاضر، او استاد اقتصاد و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است ولی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی در زمان ریاست او در سازمان برنامه و بودجه نوشته شده است.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه ای که سال گذشته با مجله تجارت فردا داشت، گفته بود: «چندی پیش آقای خورشیدی داماد آقای احمدی‌نژاد به دیدار من آمد.از آقای احمدی‌نژاد پیام آورد که می‌خواهد سازمان برنامه را احیا کند و از من مشورت خواست، من به او گفتم احیای سازمان مدیریت در این دولت مقدور نیست، زیرا افکار ایشان با کارکرد سازمان نمی‌خواند.» البته کمی بعد، داماد احمدی نژاد، این موضوع را منکر شد و گفت: «حامل هیچ‌گونه پیامی از سوی رئیس‌جمهور برای آقای مسعود روغنی زنجانی نبودم.»

روغنی در سال های دولت هاشمی رفنسجانی از جمله ضلع های مهم اقتصادی کشور به شمار می رفت به حضور او به عنوان حضور تکنوکرات ها در صحنه اقتصادی کشور تعبیر می شد. او در سال های گذشته از منتقدان دولت احمدی نژاد بود. البته این انتقاد گویا زیاد به مزاج دولت نهم و دهم خوش نیامد و سال 88، روزنامه ایران، اتهام زمین خواری و خبری با محتوای واگذاری زمین از طرف وزارت کشاورزی را به او منتشر کرد که باعث شد زنجانی هم در پاسخ اعلام کند: «اینجانب مسعود روغنی زنجانی اعلام می‌دارد که نه تنها دریافت زمین بیست هکتاری واقع در روستای خسروان دماوند را تکذیب می‌کنم بلکه اعلام می‌دارم در هیچ نقطه‌ ایران از طرف وزارت کشاورزی زمینی به اینجانب واگذار نشده است.مقامات وزارت کشاورزی به جای اتهام‌پراکنی بهتر است پاسخگوی عملکرد ضعیف چهارساله خود باشند.»