ایندکس مطلب

* موسی خیّر:

بعد از دولت بازرگان، نوبت به دولت محمدعلی رجایی بود. موسی خیّر به عنوان اولین رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت او انتخاب شد و به رییس انقلابی سازمان برنامه هم مشهور شد.

البته در آن زمان، گفته می شود که خیّر قصد انحلال سازمان برنامه و بودجه را داشته است. او در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در سال 60، درباره علت تعطیلی و همچنین سیاست آینده سازمان برنامه و بودجه گفته بود «از آن جایی که دستگاه های دولتی کارهایشان توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد بنابراین در این سازمان باید یک بازسازی انجام شود تا هماهنگی کامل بین نیروها به وجود آید و وظایف آن مجددا تنظیم شود تا تشکیلات آن بر مبنای آن وظایف شکل گیرد.هدف از تعطیل سازمان این است که قالب اصلی را بر مبنای مکتب اسلامی بنا کنیم.» البته خیلی ها با اقدام او موافق نبودند. افرادی از جمله علینقی مشایخی، اولین برنامه نویس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های مدیریت موسی خیر بر سازمان برنامه و بودجه دهه 60. مشایخی درباره خیّر گفته است: «زمانی که موسی خیر - رئیس انقلابی سازمان برنامه ـ تصمیم گرفت سازمان را منحل کند، هنوز جو کشور خیلی انقلابی بود و جنگ هم تاثیر بدی بر مدیریت کشور گذاشته بود. فشارها به دستگاه برنامه و بودجه کشور خیلی زیاد بود و خیلی‌ها انتظار داشتند سازمان برنامه معجزه کند. اما منابع کشور به ‌شدت کاهش پیدا کرده بود و نمی شد کاری انجام داد. ظاهرا موسی خیّر که تحت فشار شدید بود، به این دلیل که به کارشناسان سازمان برنامه اعتماد نداشت، خواست با بستن در‌های سازمان، با برخی آدم‌ها تسویه حساب کند. به هر صورت آن روزها اتهام همکاری با طاغوت یا همسویی با امپریالیسم، فحش رایجی بود که همه به هم می‌دادند. خیلی‌ها با اتهام این که با انقلاب همراه نبوده‌اند، از سازمان برنامه اخراج شدند. بنابراین در مدت زمانی کوتاه، سازمان برنامه از وجود کارشناسان و اقتصاد خوانده‌های کشور خالی شد.»