ایندکس مطلب

* ابراهیم عزیزی: نفر بعدی برای سکان داری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ابراهیم عزیزی بود. او از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بود که ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ برای یک دوره سه ساله و با رای مجلس به این سمت منصوب شد. اما بعد از انتخابش به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، در حکمی از طرف محموداحمدی نژاد در مهر ماه سال ۱۳۸8 به سمت «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» منصوب شد. همچنین او یکی از نویسندگان برنامه پنجم توسعه است. عزیزی به همراه غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد از جمله اعضای شورای نگهبان بودند که در کابینه محمود احمدی نژاد در دولت نهم سمت اجرایی داشتند.

خیلی ها انتصاب او را یک اشتباه بزرگ و افول سازمان را ناشی از عملکرد او می دانستند. چرا که خیلی از کارشناسان، عدم نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و به‌دست نیامدن گزارش‌های اقتصادی از روند توسعه کشور را علت دستور ابراهیم عزیزی به تشکیل کارگروهی برای بررسی ساختار جدید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می دانستند. منتقدان می گفتند، اجرای این سیستم طی آن سال ها موجب شد تا دفتر نظارت که وظیفه تطبیق عملکرد دستگاه‌ها با بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای دارد، عملا نتواند گزارش‌های نظارتی مورد نظر ماده 157 قانون برنامه چهارم را جمع بندی نهایی کند؛ به این دلیل که دستگاه‌ها به موجب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم مجری و هم ناظر دستورات دولت هستند و کار ارزیابی را سخت کرده‌اند.