ایندکس مطلب

* امیر منصور برقعی:

با کناره گیری رهبر در سال 85، امیر منصور برقعی ۴۹ ساله سکان دار سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد. او پیشتر، معاون طرح و برنامه ریزی وزارت نیرو بود و در خلال سالهای ۷۰ تا ۸۴ مدیریت پروژه های عمرانی بزرگ در کشور از جمله سد کرخه، سد سیرجان و فرودگاه بین المللی امام خمینی را برعهده داشته است.

بر اساس اخبار و گزارش ها، شنیده شده است احمدی نژاد در حکم برقعی با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار امیدواری کرد که در دوره مدیریت برقعی سازمان مدیریت به یک سازمان چابک تبدیل شود.

او همین طور سال 86، با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با حکم رییس جمهور وقت، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منصوب شد.

احمدی نژاد در حکم برقعی نوشت: «با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی و مستند به اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شما را به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورمنصوب می نمایم .ضمنا به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی ، مسوولیت امور برنامه ریزی کشوربه عهده جناب عالی قرار می گیرد ، ضمنا تا تعیین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به استناد همین اصل مسوولیت این معاونت نیز به عهده شما گذاشته می شود.»