ایندکس مطلب

* علی‌اکبر معین‌فر:

اولین رییس سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی بود. او در زمان دولت بازرگان روی صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. البته معین فر، اولین وزیر نفت کشور هم بود و اسم زلزله و مقاومت ساختمان ها در برابر آن، با اسم او، گره خورده است. شروع به کار معین فر در سازمان برنامه و بودجه به دعوت دکتر ابوالحسن بهنیا که آن زمان ریاست دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت، صورت گرفت. چرا که در همان دوره هم، تدوین آئین‌نامه زلزله ایران در دهه ۴۰ در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه توسط علی‌اکبر معین‌فر و به راهنمایی ابوالحسن بهنیا آغاز شده بود.

به این ترتیب، دیگر آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی دیگر هم با حضور معین فر در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. به طوری که علاوه بر استاندارد ۵۱۹ که شاید قدیمی‌ترین دستورالعمل فنی در صنعت ساختمان ایران باشد، «آئین‌نامه بتن ایران» در زمان او در سازمان شروع شد. حتی تدوین مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی هم از اقدامات او بوده است.