دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392)ملاحظه و دانلود متن كامل بودجه سال 1393+ پيوست ها

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: باید با افتخار عرض کنم که همکاران ما در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همه کارکنان در سراسر کشور و در دستگاه های اجرایی در همکاری فشرده و هماهنگ، لایحه بودجه سال 93 را قبل از انقضای مهلت قانونی که 15 آذر است به فرجام رساندند.

وی در خصوص آخرین هماهنگی‌ها برای لایحه بودجه سال 1393 افزود: باید با افتخار عرض کنم که همکاران ما در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همه کارکنان در سراسر کشور و در دستگاه های اجرایی در همکاری فشرده و هماهنگ، لایحه بودجه سال 93 را قبل از انقضای مهلت قانونی که 15 آذر است به فرجام رساندند.

وی تصریح کرد: لایحه بودجه که تبصره های آن در خلال هفته به انجام رسیده بود، یکشنبه هفته آینده با هماهنگی های به عمل آمده تقدیم مجلس می شود.