1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.71 امتیاز(14 رای)

مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظیفه خود در انطباق احکام برنامه های توسعه با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، 16 مورد مغایرت در این زمینه اعلام کرده که به پیوست ایرادات شورای نگهبان ابلاغ شده است.

 مشاهده متن کامل ایرادات شورای نگهبان

به گزارش شناسنامه، اهم مغایرتهای مربوط به مباحث اداری و استخدامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، عبارتند از:

1- ماده (30) در خصوص همسانی حقوق کارکنان شرکتی با کارکنان رسمی و پیمانی هر دستگاه/ مجمع ضمن اذعان به موافقت با هر نوع اقدام به گسترش عدالت، چنین حکمی با این شیوه را مغایر فلسفه برون سپاری و موجد هزینه زاید برای دولت می داند.

2- تبصره الحاقی 1 ماده (97) در خصوص بازنشستگی پیش از موعد بانوان با هر سن و سابقه/ مجمع آن را مغایر افزایش بهره وری در نیروی انسانی دانسته و پیشنهاد قرار دادن سن بالای 55 یا 60 سال می دهد.

3- ماده (26) در مورد تأمین مجتمع های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها/ مجمع برای آن قید گذاشته و مشروط به جدیدالتأسیس بودن این مجتمع ها از زمان ابلاغ این قانون موافقت دارد ولی با عطف به ماسبق شدن آن مخالف است.

4- بند «ج» ماده (13) و ماده (37) در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان/ مجمع اعلام کرده است که با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است، اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و برای جلوگیری از افزایش انتظارات بدون پشتوانه در جامعه، توصیه کرده است که روش درستی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

5- بند «ب» ماده (118) در مورد مرخصی دو هفته ای مربوط به زایمان برای مردان/ مجمع این حکم را مرتبط با قانون برنامه پنج ساله ششم نمی داند.

متن کامل نظر مجمع تشخیص مصحلت درباره مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی نظام به شرح زیر است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیرمحترم شورای نگهبان

در اجرای مقررات نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اهم مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی، مصوب جلسات مورخ 16/11 و 17/11/95 در شانزده محور به شرح ذیل جهت اصلاح ابلاغ می گردد.

1- قسمت الف بند 2 ماده 7

2- ماده 10

3- ماده 30

4- بند الحاقی ماده 43

5- تبصره الحاقی 1 ماده 97 (ماده الحاقی 5)

6- تبصره الحاقی 2 ماده 97 (ماده الحاقی 7)

7- تبصره بند 1 ماده 33

8- ماده 36

9- بند ج ماده 13

10- ماده 37

11- بند ن ماده 41

12- بند ه ماده 13

13- بند الف ماده 46

14- بند ب ماده 118

15- جزء 1 بند الف ماده 83

16- بند الف ماه 87 مشروط به شرح پیوست، مغایر تشخیص داده نشد.

به پیوست،توضیح مغایرت هر یک از بندها با سیاست های کلی به شرح ضمیمه می باشد.بدیهی است چنانچه این پیوست راهنمای اصلاحات مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد، از مغایرت های بعدی جلوگیری خواهد شد.

محمد علی موحدی کرمانی

اهم نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت های مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم با سیاست های کلی نظام

1- قسمت الف بند 2 ماده 7:

مغایرت با سیاست های کلی به دلیل: الف – افزایش وابستگی به نفت ب – اعطای مجوز اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی ج – کف گذاشتن برای درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال 95.

پیشنهاد می گردد برای سهم نفت در بودجه سقف گذاشته شد ثانیا مجوز اوراق مالی حذف گردد.

2- ماده 10:

الف- طبق سیاست های برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی خارج از وظایف نباید وظیفه جدیدی تعیین گردد و یا مجوز جدیدی صادر گردد. اگر وظیفه و مجوز دارد نیازی به تکرار نیست. اگر ندارد صدر مجوز و وظیفه جدید ممنوع است.

3- ماده 30:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافقت دارد ولی ماده 30 با توجه به اینکه:

الف- فلسفه برون سپاری را مخدوش می کند و هزینه زائد برای دولت ایجاد می کندف خلاف سیاست های اصل 44 و بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

4- بند الحاقی ماده 43:

حمایت از کشاورزان همواره مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است اما معافیت مالیاتی برای صنایع تبدیلی و فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان نیست. و با بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مغایر است.

5- تبصره الحاقی 1 ماده 97 (ماده الحاقی 5):

با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی مغایر است. بهتر است این حق برای خانم ها با سن بالای 55 یا 60 منظور شود.

6- تبصره الحاقی 2 ماده 97 (ماده الحاقی 7)

مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اما در صورت گذاشتن کف سن 55 یا 60 سال برای بازنشستگان رفع اشکال می شود.

7- تبصره بند 1 ماده 33:

با توجه به اینکه خط آخر پاراگراف مانع از انجام حکم قانون می شود و مبهم است، مغایر تشخیص داده شد. در صورتی که متن با جمله "با تصویب شورای عالی اداری" تمام شود و یک بتصره به شرح ذیل اضافه شود رفع مشکل می گردد.

تبصره: انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

8- ماده 36:

مجمع با تامین مجتمع های اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها، مشروط به جدیدالتأسیس بودن از زمان ابلاغ این قانون موافق است. اما اگر عطف بماسبق شود، مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.

9- بند ج ماده 13:

مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و اگر به درستی اجرا نگردد انتظارات بدون پشتوانه را در جامعه به شدت افزایش می دهد. لذا مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

10- ماده 37:

همسان سازی دارای بار مالی وسیع و تعیین مرز 10% تا پایان برنامه، مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقامتی است.

11 و 12- بند ن ماده 41 و بند د ماده 13:

مغایر با بندهای 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.

13- بند الف ماده 46:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأمین آب آشامیدنی و اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و مصرف آن کاملا موافق است و آن را امری لازم برای آمایش سرزمین و ارتقای جمعیت در مناطق جنوبی و شرقی می داند اما تعیین حداقل 30% آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه دارای هزینه های بسیار زیاد بوده است. حذف 30 درصد یا کاهش حداقل 30 درصد به حداکثر 10 درصد، شاید شدنی باشد.

14- بند ب ماده 118:

جای اینگونه مباحث در قانون برنامه پنج ساله ششم نیست. مغایر با بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم است.

15- جزء 1 بند الف ماده 83:

منطبق با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری نیست. در صورتی که مجوز "مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) برای توسعه زیر ساخت ترانزیت" تامین گردد، اشکال رفع می شود.

16- بند الف ماده 87:

مغایرت آن با سیاست های کلی به تصویب نرسیدو. ولی قرار شد ولت در اسرع وقت، قانون جامع برای اجرای سیاست های کلی سلامت به ویژه ماده هفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در سیاست های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند 1 از ماده 7 صراحتاً آمده است هماهنگی و ساماندهی امور فوق (تفکیک وظایف تولیت مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای و تدارک خدمات) مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد و از آنجا که سیاست های کلی سلامت یک کل بهم پیوسته است، نمی توان با یک قانون جزئی برای یک بند آن هم در برنامه پنج ساله برای آن تعیین تکلیف نمود، لازم است این امر با لایحه ای جامع و کامل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.

جدول مغایرت‌های مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام

ردیف

مصوبه

سیاست کلی مورد استاندارد

توضیح مغایرت

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16/11/95

1

قسمت الف بند 2 ماده 7- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30%) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیر و توسعه یافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از هشتصد و سی هزار میلیارد (000/000/000/000/830) ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می شوند اختصاص می یابد.

بندهای 16 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

16- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد

 

 

9- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

ذیل جزء (الف) بند (2) ماده7، با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده است و موجب افزایش هزینه های دولت می گردد، مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از طرف دیگر با توجه به نامشخص بودن مبانی محاسبه قیمت ثابت 1395 و همچنین مبلغ 000/000/000/000/830 ریال، پیش بینی می شود. این حکم موجب اختلال در نظام مالی کشور شده و لذا مغایر با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

چرا به قیمت ثابت سال 95؟ و چرا از محل اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی؟

2

ماده 10- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح های تولیدی افراد حقیقی وحقوقی غیردولتی که با مشارکت حداکثر 49 درصدی سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکته تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت کنند.

تبصره سازمان های توسعه ای و صندوق های فوق الذکر مکلف اند پس از 3 سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرح های مذکور به بخش های خصوصی و تعاونی، طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نمایند.

بندهای 10- 2 و 10- 3 سیاست های کلی برنامه ششم :

10- 2- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی

10- 3- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی

اولا در بند 10- 2 ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی منحصر به بخش غیردولتی شده است، در حالی که سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو دولتی هستند.

ثانیا در بند 10- 3 مقرر شده است که مصارف صندوق از تکلیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل باشد و از این رو تعیین تکلیف برای صندوق در قانون بودجه خلاف سیاست مورد اشاره است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

چرا تکلیف به صندوق شده است؟ و چرا تسهیلات به بخش دولتی اعطا شود؟

3

ماده 30- به منظور حمایت از کارکنان شاغل شرکت ها و تشکل های حقوقی و خصوصی و تعاونی، کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلف اند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل های فوق منعقد نموده و می نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه اجرایی در شرایط مشابه متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

بند 16- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید و تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد

حکم ماده 30 مصوبه از این حیث که باعث افزایش میزان پرداختی دولت در قراردادهای برون سپاری می شود، با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ زیرا اجرای ماده 30 مصوبه در حالی که در لایحه دولت پیش بینی نشده منجر به افزایش هزینه های عمومی می شود، در حالی که در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی تاکید شده است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

4

بند الحاقی ماده 43

فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده، بخش کشاورزی از مالیات معاف بوده و مالیات بر ارزش افزوده صنایع تبدیلی مذکور در بند ب ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391 که مشمول معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محسوب می شوند.

 

بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

 

مالیات با نرخ صفر به نحو مذکور در بند الحاقی ماده 43 با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده، باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود و از این رو مغایر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

 

مغایر با سیاست های کلی به تصویب رسید

 

5

کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها براساس تعداد سال های کارکرد و پرداخت حق بیمه آنها خواهد بود

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

(سن بازنشستگی 55 یا 60 سال)

6

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه، بازنشسته شوند.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

(سن بازنشستگی 55 یا 60 سال)

7

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، به استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری به جز در مواردی که تاسیس آنها به موجب قانون مصوب مجلس می باشد.

تبصره: کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.

 

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

الزام دولت به رعایت کلیه قوانین به منظور کاهش 15 درصدی حجم دولت به معنای آن است که تمامی تکالیف و الزامات قبلی همچنان برای دولت وجود خواهد داشت به این ترتیب عملا امکان چابک سازی و منطقی سازی دولت به نحو مذکور در بند 10 سیاست های کلی نظام اداری میسر نمی باشد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

مقرر گردید در انتهای بند 1 این جمله اضافه شود:

به جز مواردی که به موجب قانون مجلس، سبب انتزاع، انحلال یا ادغام شده باشد.

8

ماده 36- دولت مکلف است تا سال سوم اجرای برنامه نسبت به تامین مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدیدالتاسیس و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمانی آنها در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

اجرای مصوبه موضوع ماده 36 از این حیث که هزینه بر است و در لایحه دولت پیش بینی نشده مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و از این جهت که مستلزم استخدام نیروی انسانی جدید است، مغایر بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

9

بند «د» ماده 13:

د- وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارور‌های (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

اجرای حکم مذکور با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده موجب افزایش هزینه های عمومی گردیده و لذا با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. در ضمن از این جهت که به افزایش شمار نیروی انسانی دولتی منجر می‌شود نیز با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

مغایر با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

10

بند «الف» ماده 46:

دولت مکف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل 30% درصد ارتقاء دهد و نیز حداقل 30% آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تأمین نماید.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید.

ذیل بند الف ماده 46 در مورد تأمین آب از طریق شیرین کردن آب دریا از این جهت که در لایحه دولت منظور نشده بود و موجب افزایش بار مالی دولت می شود با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایر با سیاست‌های کلی به تصویب نرسید.

عدد 30% شیرین سازی آب حذف شود یا کاهش یابد.

11

بند «ب» ماده 18:

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم:

بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.

افزایش هزینه های تولید در اثر اجرای حکم این ماده باعث نامساعدتر شدن شرایط فضای کسب و کار می شود و از این رو مغایر بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم است.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

12

بند ج ماده 13:

ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنمه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:

1- همسان سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.

2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشور.

تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

از آنجایی که بار مالی این مصوبه در لایحه دولت پیش بینی نشده است لذا افزایش هزینه های دولت با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

13

ماده 37- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تح0صیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از ده درصد (10%) تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

اجرای تکلیف موضوع ماده 37 مصوبه با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده باعث افزایش هزینه های عمومی می گردد و از این منظر با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

14

بند «ن» ماده 4- دولت موظف است-

ن- تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم در بودجه سنواتی و محاسبه سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته، تماماً به مستخدم است.

بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه ‌های زاید.

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

اجرای حکم مذکور با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده موجب افزایش هزینه‌های عمومی گردیده و لذا با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. در ضمن از این جهت که به افزایش شمار نیروی انسانی دولتی منجر می‌شود نیز با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.

15

جزء 1 بند الف ماده 83:

1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

بند 10 سیاست های کلی نظام اداری:

چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا می باشد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین گردد.

 

16

بند الف ماده 87:

تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مغایر ماده 7 و بند (1-7) و بند (4-9) سیاست‌های کلی سلامت:

7- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

1-7 تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

بند 4- 9- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای و نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زائد و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه تشخیص بیماری تا درمان.

در بند الف در تعریف تولیت نظام سلامت جمله اعتبارسنجی برخلاف تعریف مندرج در بند 1 ماده 7 سیاست‌های کلی سلامت اضافه شده است که تخصیص منابع مالی را به دنبال دارد.

سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع شده و اداره آن وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است که مغایر با ماده 7 و بند 4 ماده 9 می باشد.

مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب نرسید.

مقرر گردید دولت در اسرع وقت، قانونی جامع و کامل برای اجرای سیاست‌های کلی سلامت به ویژه ماده 7 و بندهای آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

 

 

 

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • متاسفم واقعا همساز ی حقوق بازنشستگان بار مالی دارد ولی حقوق های نجومی پاداش های میلیا ردی بارمالی ندارد

  جمعه, Feb 16 2018 4:50:20am
  پاسخ
 • با عرض سلام
  لطفاً در صورت امكان به سوالات پاسخ دهيد.
  تاریخ اجرای برنامه ششم توسعه از چه تاریخی خواهد بود؟
  آیا برنامه ششم توسعه ار 1396/1/1 اجرایی خواهد بود یا نه؟
  با كمال تشكر از همكاري شما

  دوشنبه, Apr 10 2017 6:43:08am
  پاسخ
 • برادر گرامی جناب آقای رضایی
  سلام علیکم
  آیا توسعه نظام اداری و افزایش دولت با( سیاستهای نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) مغایرت ندارد!!!
  پس چرا وزارت ارتباطات طرح تفکیک یک شرکت دولتی(شرکت ارتباطات زیرساخت) را به به مجلس ارائه میکند و آنجا هم با لابی هایی که صورت میگیرد اینجور توجیه میشود که رسالت شرکت افزایش یافته یا رسالت آن تغییر کرده و با بهانه های واهی متاسفانه این مورد تایید نمایندگان مجلس قرار میگیرد که با هر کدام از این نمایندگان محترم مذاکره صورت میگیرد این کار را عبث و بیهوده میدانستند
  چرا مجمع و شورای نگهبان روی این اشتباه مجلس (اصل 83 بند 1) اقدام نمیکند و اصلاحیه صادر میکند

  یکشنبه, Mar 12 2017 7:45:18am
  پاسخ
 • سلام: تاریخ اجرای برنامه ششم توسعه از چه تاریخی خواهد بود

  یکشنبه, Mar 5 2017 6:08:19pm
  پاسخ
 • سلام . آیا برنامه ششم توسعه ار 1396/1/1 اجرایی خواهد بود یا نه

  یکشنبه, Mar 5 2017 6:04:15pm
  پاسخ
 • با سلام
  به نظر اکثر ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی میباشد، اگرچه بعضی از ایرادات مخصوصا در بحث همسان سازی حقوق کارکنان غیر رسمی با کارکنان رسمی تلخ است...
  اما مجمع کاملا درست میگوید، چون اگر بنا بر یکسان سازی حقوق این دو قشر باشد پس دیگر برون سپاری و استفاده از نیروی شرکتی معنایی ندارد... تلخ اما حقیقت...

  دوشنبه, Feb 27 2017 6:41:58pm
  پاسخ
 • مگر حداکثر حقوق مدیران رادفعتا از7 برابرکردن حد اقل حقوق به14 برابر رساندن،بار مالی برای دولت ندارد؟ مگرهزاران میلیارد تومان به حوزه های علمیه تخصیص دادن،برای کشور بار مالی ایجاد نمی کند؟

  یکشنبه, Feb 19 2017 4:34:13am
  پاسخ
 • حالا سرنوشت این های که مصلحت ایراد گرفته چه میشود؟

  یکشنبه, Feb 12 2017 1:13:30pm
  پاسخ
 • ردیف 9 جدول داخل متن رو ملاحظه بفرمایید. به صورت تفصیلی توضیح داده است.

  یکشنبه, Feb 12 2017 12:16:50pm
  پاسخ
 • سلام بند(د)ماده 13 نوشته مغایر باسیاست های کلی به تصویب رسید یعنی چی،

  یکشنبه, Feb 12 2017 10:48:03am
  پاسخ
بارگذاری بیشتر...