1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي از ساير صندوق ها به صندوق تأمين اجتماعي و بالعكس و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه (بخشنامه تلخيص شده شماره ۱۵ امور فني بيمه شدگان)

به منظور متمركز نمودن كليه ضوابط مربوط به چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي از ساير صندوق هاي بازنشستگي به صندوق تأمين اجتماعي و بالعكس در اجراي قوانين و مقررات موضوعه و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه، واحد امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي كليه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين مطلب را طي بخشنامه‌ تلخيص شده اي به واحدهاي اجرايي خود ابلاغ كرده است. فصول كلي اين بخشنامه به شرح زير مي باشند و متن كامل اين بخشنامه را در فايل پيوستي ملاحظه بفرماييد.

بخش اول- چگونگي انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي از ساير صندوق ها به صندوق تأمين اجتماعي

قوانين مرتبط

۱- قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي

۲- قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي

۳- تغيير صندوق بازنشستگي در اجراي ماده (۴۲) قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده (۱۰۳) و بند (ب) ماده (۲۸) قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه)

بخش دوم- انتقال حق بيمه از صندوق تأمين اجتماعي به ساير صندوق ها

قوانين مرتبط:

۱- قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي

۲- تغيير صندوق بازنشستگي در اجراي ماده (۴۲) قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده (۱۰۳) و بند (ب) ماده (۲۸) قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه)

۳- قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي

بخش سوم- استرداد حق بيمه

فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.