1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.14 امتیاز(11 رای)

آزمون وکالت ۹۶ صبح روز جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ در سراسر کشور برگزار شد.

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ وکلید آزمون انتشار یافته از سوی کانون وکلای دادگستری به شرح زیر تقدیم می‌شود:

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ – گروه B

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ – گروه C

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ – گروه D

 

پاسخنامه دفترچه  A

 

شماره سوالگزینه صحیح
۱۳
۲۴
۳۱
۴۱
۵۴
۶۲
۷۳
۸۱
۹۴
۱۰۱
۱۱۳
۱۲۲
۱۳۴
۱۴۲
۱۵۳
۱۶۲
۱۷۱
۱۸۳
۱۹۴
۲۰۲
۲۱۱
۲۲۴
۲۳۲
۲۴۴
۲۵۱
۲۶۳
۲۷۲
۲۸۴
۲۹۳
۳۰۱
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۴
۳۲۳
۳۳۱
۳۴۴
۳۵۲
۳۶۳
۳۷۲
۳۸۱
۳۹۳
۴۰۲
۴۱۳
۴۲۲
۴۳۴
۴۴۱
۴۵۴
۴۶۲
۴۷۲
۴۸۱
۴۹۴
۵۰۳
۵۱۱
۵۲۲
۵۳۳
۵۴۴
۵۵۱
۵۶۳
۵۷۴
۵۸۲
۵۹۳
۶۰۱
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۲
۶۲۴
۶۳۱
۶۴۲
۶۵۴
۶۶۳
۶۷۳
۶۸۱
۶۹۲
۷۰۴
۷۱۳
۷۲۱
۷۳۴
۷۴۲
۷۵۱
۷۶۳
۷۷۱
۷۸۴
۷۹۲
۸۰۳
۸۱۲
۸۲۱
۸۳۴
۸۴۲
۸۵۳
۸۶۱
۸۷۳
۸۸۴
۸۹۱
۹۰۴
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۲
۹۲۳
۹۳۱
۹۴۲
۹۵۲
۹۶۳
۹۷۱
۹۸۴
۹۹۳
۱۰۰۴
۱۰۱۱
۱۰۲۲
۱۰۳۱
۱۰۴۳
۱۰۵۴
۱۰۶۴
۱۰۷۲
۱۰۸۳
۱۰۹۱
۱۱۰۳
۱۱۱۲
۱۱۲۳
۱۱۳۱
۱۱۴۴
۱۱۵۲
۱۱۶۴
۱۱۷۳
۱۱۸۲
۱۱۹۴
۱۲۰۱

 

  

پاسخنامه دفترچه B  

شماره سوالگزینه صحیح
۱۲
۲۳
۳۴
۴۴
۵۳
۶۱
۷۲
۸۴
۹۳
۱۰۴
۱۱۲
۱۲۱
۱۳۳
۱۴۱
۱۵۲
۱۶۱
۱۷۴
۱۸۲
۱۹۳
۲۰۱
۲۱۴
۲۲۳
۲۳۱
۲۴۳
۲۵۴
۲۶۲
۲۷۱
۲۸۳
۲۹۲
۳۰۴
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۳
۳۲۲
۳۳۴
۳۴۳
۳۵۱
۳۶۲
۳۷۱
۳۸۴
۳۹۲
۴۰۱
۴۱۲
۴۲۱
۴۳۳
۴۴۴
۴۵۳
۴۶۱
۴۷۱
۴۸۴
۴۹۳
۵۰۲
۵۱۴
۵۲۱
۵۳۲
۵۴۳
۵۵۴
۵۶۲
۵۷۳
۵۸۱
۵۹۲
۶۰۴
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۱
۶۲۳
۶۳۴
۶۴۱
۶۵۳
۶۶۲
۶۷۲
۶۸۴
۶۹۱
۷۰۳
۷۱۲
۷۲۴
۷۳۳
۷۴۱
۷۵۴
۷۶۲
۷۷۴
۷۸۳
۷۹۱
۸۰۲
۸۱۱
۸۲۴
۸۳۳
۸۴۱
۸۵۲
۸۶۴
۸۷۲
۸۸۳
۸۹۴
۹۰۳
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۱
۹۲۲
۹۳۴
۹۴۱
۹۵۱
۹۶۲
۹۷۴
۹۸۳
۹۹۲
۱۰۰۳
۱۰۱۴
۱۰۲۱
۱۰۳۴
۱۰۴۲
۱۰۵۳
۱۰۶۳
۱۰۷۱
۱۰۸۲
۱۰۹۴
۱۱۰۲
۱۱۱۱
۱۱۲۲
۱۱۳۴
۱۱۴۳
۱۱۵۱
۱۱۶۳
۱۱۷۲
۱۱۸۱
۱۱۹۳
۱۲۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه دفترچه C

 

شماره سوالگزینه صحیح
۱۱
۲۲
۳۳
۴۳
۵۲
۶۴
۷۱
۸۳
۹۲
۱۰۳
۱۱۱
۱۲۴
۱۳۲
۱۴۴
۱۵۱
۱۶۴
۱۷۳
۱۸۱
۱۹۲
۲۰۴
۲۱۳
۲۲۲
۲۳۴
۲۴۲
۲۵۳
۲۶۱
۲۷۴
۲۸۲
۲۹۱
۳۰۳
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۲
۳۲۱
۳۳۳
۳۴۲
۳۵۴
۳۶۱
۳۷۴
۳۸۳
۳۹۱
۴۰۴
۴۱۱
۴۲۴
۴۳۲
۴۴۳
۴۵۲
۴۶۴
۴۷۴
۴۸۳
۴۹۲
۵۰۱
۵۱۳
۵۲۴
۵۳۱
۵۴۲
۵۵۳
۵۶۱
۵۷۲
۵۸۴
۵۹۱
۶۰۳
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۴
۶۲۲
۶۳۳
۶۴۴
۶۵۲
۶۶۱
۶۷۱
۶۸۳
۶۹۴
۷۰۲
۷۱۱
۷۲۳
۷۳۲
۷۴۴
۷۵۳
۷۶۱
۷۷۳
۷۸۲
۷۹۴
۸۰۱
۸۱۴
۸۲۳
۸۳۲
۸۴۴
۸۵۱
۸۶۳
۸۷۱
۸۸۲
۸۹۳
۹۰۲
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۴
۹۲۱
۹۳۳
۹۴۴
۹۵۴
۹۶۱
۹۷۳
۹۸۲
۹۹۱
۱۰۰۲
۱۰۱۳
۱۰۲۴
۱۰۳۳
۱۰۴۱
۱۰۵۲
۱۰۶۲
۱۰۷۴
۱۰۸۱
۱۰۹۳
۱۱۰۱
۱۱۱۴
۱۱۲۱
۱۱۳۳
۱۱۴۲
۱۱۵۴
۱۱۶۲
۱۱۷۱
۱۱۸۴
۱۱۹۲
۱۲۰۳

 

 

 

 

پاسخنامه دفترچه D

 

 

شماره سوالگزینه صحیح
۱۴
۲۱
۳۲
۴۲
۵۱
۶۳
۷۴
۸۲
۹۱
۱۰۲
۱۱۴
۱۲۳
۱۳۱
۱۴۳
۱۵۴
۱۶۳
۱۷۲
۱۸۴
۱۹۱
۲۰۳
۲۱۲
۲۲۱
۲۳۳
۲۴۱
۲۵۲
۲۶۴
۲۷۳
۲۸۱
۲۹۴
۳۰۲
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۱
۳۲۴
۳۳۲
۳۴۱
۳۵۳
۳۶۴
۳۷۳
۳۸۲
۳۹۴
۴۰۳
۴۱۴
۴۲۳
۴۳۱
۴۴۲
۴۵۱
۴۶۳
۴۷۳
۴۸۲
۴۹۱
۵۰۴
۵۱۲
۵۲۳
۵۳۴
۵۴۱
۵۵۲
۵۶۴
۵۷۱
۵۸۳
۵۹۴
۶۰۲
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۳
۶۲۱
۶۳۲
۶۴۳
۶۵۱
۶۶۴
۶۷۴
۶۸۲
۶۹۳
۷۰۱
۷۱۴
۷۲۲
۷۳۱
۷۴۳
۷۵۲
۷۶۴
۷۷۲
۷۸۱
۷۹۳
۸۰۴
۸۱۳
۸۲۲
۸۳۱
۸۴۳
۸۵۴
۸۶۲
۸۷۴
۸۸۱
۸۹۲
۹۰۱
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۳
۹۲۴
۹۳۲
۹۴۳
۹۵۳
۹۶۴
۹۷۲
۹۸۱
۹۹۴
۱۰۰۱
۱۰۱۲
۱۰۲۳
۱۰۳۲
۱۰۴۴
۱۰۵۱
۱۰۶۱
۱۰۷۳
۱۰۸۴
۱۰۹۲
۱۱۰۴
۱۱۱۳
۱۱۲۴
۱۱۳۲
۱۱۴۱
۱۱۵۳
۱۱۶۱
۱۱۷۴
۱۱۸۳
۱۱۹۱
۱۲۰۲

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • هیچ نظری یافت نشد.