1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت (مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به‌صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه ازکارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور (‌در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.

تبصره ۱- سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد ‌گردید.

تبصره ۲- قوانین استخدامی دستگاه‌های دولتی منجمله قوانین خاص شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۳- میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه‌التفاوت‌ این دو مبلغ بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۲.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

رسول رضایی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
این وبسایت شخصی است و با هدف به روز رسانی اطلاعات مورد علاقه و کاری و اشتراک گذاری آنها تأسیس شده است. نظرات و پیشنهادات ارزنده شما در ادامه مسیر راهگشا خواهد بود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • علی مرادی

      باسلام
      بنده مدت 9 سال در رده مدیریتی یک شرکت خصوصی شاغل بوده ام و حالا کارمند دولت شده ام و مدیر اداره؛آیا سابقه مدیریتی من قابل انتقال به اداره دولتی می باشد؟