شناسنامه | مدیریت و برنامه‌ریزی

عضویت

ورود اعضا

پشتیبانی

تماس با ما

تلفن تماس

 • امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
 • قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ضوابط اجرايي بودجه سال 1393

  ضوابط اجرايي بودجه سال 1393

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/4/19 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 1392/4/16 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

  1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.

  ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389-

  ج- معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

  د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اخرین مقالات
  آگهی