شناسنامه | مدیریت و برنامه‌ریزی

صفحه اصلی برون سپاری و پیمانکاری آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (تصميم‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت وزيران)
رسول رضايي
By رسول رضايي
آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (تصميم‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت وزيران) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 18 دی 1391 ، 11:31

آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (تصميم‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت وزيران)

فصل اول- کلیات

ماده 1- مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (2)و اشخاص موضوع ماده (3) می باشد.

ماده 2- مقررات مندرج در این آیین نامه، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:

الف- تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.

ب- طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده 3- مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:

الف- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.

ب- اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.

پ- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.

ماده 4- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد

الف- سازمان: منظور از سازمان در این آیین نامه،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ب- امتیاز صلاحیت: عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی و نتایج ارزشیابی های دوره ای در انجام خدمات می باشد که از رابطه (1) براساس ماده (9) تعیین می گردد.

پ- بدهیهای بلند مدت: وامهای با وثیقه و بدون وثیقه و وامهای دریافتنی از شرکتهای وابسته یا عضو گروه

ت- بدهیهای جاری: وامها و اضافه برداشتیهای بانکی ، حصه های جاری ، بدهیهای بلند مدت و پرداختنی (حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ، پرداختنی به مدیران ، شرکتهای عضو یا شرکتهای وابسته ، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختنی و ...)

ث- توان مالی بلند مدت (P1): رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای بلند مدت – داراییهای بلند مدت = توان مالی بلند مدت

ج- توان مالی جاری (PC): رقمی که بیانگر توان مالی پیمانکار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در طرحهای در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای جاری – داراییهای جاری = توان مالی جاری

چ- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

ح- پیمانکار حقوقی: پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

خ- پیمانکار حقیقی: فردی که با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

د- دارایی ثابت: سرمایه ،‌اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، زمین وساختمان ، استهلاک انباشته ، سرمایه گذاریهای بلند مدت (در شرکتهای فرعی و وابسته)دریافتنیهای بلند مدت (حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری ، دریافتنی از مدیران و شرکتهای وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنیها) سرقفلی ،‌حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دوره های آتی .

ذ- دارایی های جاری: موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و واوراق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلند مدت و دریافتنی ها و موجودیهای مواد و کالا .

ر- سرمایه شرکت: مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت و اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

ز- شرکت ایرانی: هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

- شرکت خارجی: شرکتی که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده باشد.

س- کارکنان: مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی یا استخدام کشوری ) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.

ش- کارهای انجام شده: کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده باشد.

ص- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: مدرکی که براساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آیین نامه اصلاح و تمدید می گردد.

ض- گردش مالی (Pt): مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی .

ط- موضوع شرکت: فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری ، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است.

فصل دوم- انواع پیمانکاران

ماده 5- پیمانکاران موضوع ماده 3 برحسب توان (پایه ) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف- نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد (100%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب- نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد (100 %) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره- شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند، نوع دوم محسوب می شوند.

پ- نوع سوم: گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند،نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره 1- شرکت هایی که صد در صد(100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد،نوع یک محسوب می شوند.

تبصره 2- سایر اشخاص حقوقی (نظیر دولت ،‌سازمانهای دولتی ، شهرداریها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات خیریه و موقوفات و ...) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

ماده 6- پیمانکاران موضوع ماده (3) برحسب نوع فعالیت (رشته) به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

الف- رشته ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب- رشته آب: دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاض لاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت- رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک،چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی،شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورد ه های فلزی )،کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایر آن.

ج- رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و... )،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی ، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.

چ- رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهر هبرداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین )در خشکی و آب( ، کاو شهای غیرمستقیم روی خشکی، حفار یهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاو شهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا(بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب،فاضلاب،هیدورکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت وبهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح- رشته ارتباطات :در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی ،‌تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ،‌انواع شبکه های پستی ،‌شبکه های انتقال سیمی ،‌بی سیم ،‌رادیو ، تلویزیون و شبکه های ماهواره و نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری وآبخوان داری ،مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری،زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی(اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امورپیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی و حفاظت، گردشگری، امور بهداشتی ودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره- تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده 7- پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت به شرح زیر رتبه بندی می شوند:

الف- پیمانکاران پایه یک

ب- پیمانکاران پایه دو

پ- پیمانکاران پایه سه

ت- پیمانکاران پایه چهار

ث- پیمانکاران پایه پنج

فصل سوم- تشخیص صلاحیت

ماده 8- معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از :

الف- ارزشیابی

ب- تخصص و تجربه

پ- توان مالی

ماده 9- امتیاز صلاحیت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعیین می گردد:

رابطه (1):

که در آن :

= ضریب ارزشیابی

E= امتیاز تخصص و تجربه

P = امتیاز توان مالی

ماده 10- ضریب ارزشیابی () عددی است که براساس رویه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشیابی تعیین می گردد. در نخستین دوره تشخیص صلاحیت و نیز تا زمانی که دستورالعمل ابلاغ نشده ضریب ارزشیابی برابر یک منظور می شود.

تبصره- دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 11- امتیاز تخصص و تجربه (E) براساس رابطه (2) محاسبه و تعیین می گردد: رابطه (2) :

که در آن:

= امتیاز مدیران و کارکنان

= امتیاز کارهای انجام شده

= امتیاز تداوم فعالیت پیمانکار

ماده 12- امتیاز مدیران و کارکنان (EP) براساس رابطه (3) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (3):

که در آن :

= امتیاز تحصیلات

= ضریب تجربه برای هیئت مدیره و مدیرعامل 20 و برای کارکنان 10

= تجربه سنواتی

n= تعداد کارکنان

الف- = از جدول زیر محاسبه می گردد:

سطح تحصیلات

رشته زمینه

رشته مرتبط

رشته غیر مرتبط

فوق دیپلم

150

75

_

کارشناسی

250

125

80

کارشناسی ارشد

275

135

90

دکتری

300

150

100


ب- مدت فعالیت در رشته مربوطه ،‌مستند به اسناد بیمه حداکثر 15 و n حداکثر 15 می باشد.

پ- امتیاز تحصیلات به استناد مدارک آموزشی معتبر تصدیق می گردد. مدارک اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب صلاحیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در غیر اینصورت از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان بررسی و تصدیق می گردد.

ت- دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس ) برای واحدهای شخص حقیقی ، مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره شرکتهای الزامی است.امتیاز هریک از مدیران و کارکنان تنها در یک شرکت لحاظ خواهد شد.

ث- فهرست رشته های دانشگاهی به تفکیک زمینه ، مرتبط و غیر مرتبط در هریک از رشته های پیمانکاری در پیوست شماره (2) آمده است. تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشته هایی که نام آنها در پیوست (2) نیامده است و یا تغییر در محتوای رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته های جدید ،‌بنا به پیشنهاد دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و تصویب کمیته فنی تشخیص صلاحیت فهرست مذکور اصلاح می گردد.

ج- در مورد اعطای صلاحیت به واحدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده موجود، برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و موثر ،‌شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست، محاسبه امتیاز رابطه (3) با در نظر گرفتن برای فوق دیپلم به ترتیب 200 و 150 و 100 و به ازای هر سال 10 امتیاز محاسبه می گردد.

ماده 13- امتیاز مبالغ کارهای انجام شده () در 15 سال گذشته براساس رابطه (4) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (4):

که در آن:

n= تعداد پروژه های انجام شده و در دست انجام پیمانکار در 15 سال گذشته در همان رشته

= هزینه تمام شده یا آخرین وضعیت تایید شده پروژه K برحسب میلیون ریال

= سال جاری

= سال آغاز پروژه K

= سال خاتمه پروژه K

تبصره- در مورد کارهای بدون مصالح با ضریب 3 محاسبه می شود.

ماده 14- امتیاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانکار () براساس دوره تداوم فعالیت پیمانکاری به عنوان نسبتی از مبالغ کارهای انجام شده براساس رابطه (5) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (5) :

که در آن :

l= تعداد سالهایی که پیمانکار فعال بوده و سالهای تاسیس موید آن باشد.l<15

ماده 15- امتیاز توان مالی p بر اساس رابطه 6 محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه 6:

که در آن:

= گردش مالی بر حسب میلیون ریال

= توان مالی جاری (تقاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری ) بر حسب میلیون ریال .

= توان مالی بلند مدت (تقاضل دارایی‌های بلند مدت و بدهی‌های بلند مدت) بر حسب میلیون ریال

تبصره- گردش مالی ، توان مالی جاری و توان مالی بلند مدت به میلیون ریال براساس آخرین اظهار نامه مالیاتی تعیین می گردد.

ماده 16- دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در امور پیمانکاری براساس مبانی و معیارهای این آیین نامه و با توجه به ویژگیهای پیمانکاران حقیقی از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

فصل چهارم- ضوابط و نظامات

ماده 17- کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

الف- مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان (رییس کمیته )

ب- مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای سازمان

پ- یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیتهای فنی و حقوقی ، به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان

ت- نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط

ث- نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود.

ماده 18- وظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف- تصویب جداول و تغییرات آنها فرمها و رویه های اجرایی آیین نامه حاضر

ب- تصویب شرایط اختصاصی

پ- سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی کار به پیمانکاران بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

ماده 19- پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

الف- نداشتن ممنوعیتهای مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

پ- نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری

ت- دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس این آیین نامه

ث- نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران.

ماده 20- شرایط اختصاصی، تعیین کننده حداقلهای مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانکاری است.شرایط اختصاصی دریافت گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه در پیوست شماره (1) ارائه شده است.

تبصره : پارامترهای شرایط اختصاصی با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طی دستورالعملی که حاوی حداقلهای مورد نیاز به پیوست شماره (1) باشد تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 21- پیمانکاران نوع اول در پایه های سه ، چهار وپنج ، براساس مفاد این آیین نامه توسط سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها،‌ به عنوان پیمانکاران استانی و سایر پیمانکاران توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 22- ظرفیت، تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه پیمانکاری می باشد.

ماده 23- پیمانکاران نوع سوم ، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده (3) به صورت موردی تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 24- در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران صلاحیت دار که در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدور گواهینامه، امتیازات ، ظرفیت ، پایه و رشته کار پیمانکاران درج شده باشد، منتشر می شود.

ماده 25- در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارایه شده تقلبی و جعلی باشد، شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.

تبصره- تجدید نظر در محرومیت یاد شده ، که از سوی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها اعمال شده باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و در سایر موارد بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده 26- اعتبار گواهینامه های پیمانکاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این آیین نامه، با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی ،‌به هنگام می گردد.

ماده 27- سازمان موظف است ظرف مدت یک سال آیین نامه نحوه بکارگیری تشکلهای صنفی،تخصصی در جهت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مرتبط را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 28- با تصویب این آیین نامه ،‌تصویب نامه شماره 77054/ت 778 مورخ 1368/08/24 و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می گردد.

ماده 29- شرکتهای تشخیص صلاحیت شده براساس آیین نامه ها و دستورالعلمهای ملغی شده از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حداکثر یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت نمایند.

اخرین مقالات
آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ، 27 مرداد 1392 ، 09:32 )  

خبرنامه

براي آگاهي از آخرين اخبار و تازه‌هاي حقوقي به ما بپيونديد.

تازه‌هاي مقررات


هاست شده در ایران توسط سرورهای قدرتمند ایران پیج